0Item(s)
0 0

Pembaziran Proses Berlebihan

Product Code EA2823
Product Name: Pembaziran Proses Berlebihan
Category: Md Hisham Abd Razak
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: RM 32.00
After Discount: RM 16.00
  ECopy (PDF) via Email

Pembaziran Proses Berlebihan

Proses berlebihan adalah satu daripada lapan pembaziran pengurusan kejat (lean management). Proses berlebihan / pertindihan / redundansi adalah apabila langkah yang sama dilakukan lebih daripada sekali dalam satu proses. Untuk mengurangkan redundansi, cari penyebab yang menjadikannya berulang. Proses Berlebihan adalah penambahan langkah kepada proses berbanding yang diperlukan oleh pelanggan. Ini adalah suatu pembaziran kerana melibatkan kos tambahan yang tidak perlu. Banyak faktor menyebabkan berlakunya Pembaziran Proses Berlebihan. Kadang kala, produk yang diproses secara berlebihan sangat kompleks dan mahal serta sukar untuk dikenal pasti wujudnya proses berlebihan.


Currently No Review